För att posta i Nyheter krävs minst tio inlägg, detta för att minimera risken för onödigt spam.

En korrekt postad nyhet innehåller:

  • En vettig rubrik
  • Citat från artikeln/produktsidan
  • Bild/video på produkten (om det finns)
  • Samt så klart en länk till produkten
  • Produktens kostnad, om det finns tillgängligt


Om tråden inte är en bekräftad nyhet vänligen använd ämnesprefixet Rykte som syns ovanför rubriksfältet.

Utifall en nyhet inte är korrekt postad kan den komma att bli redigerad av någon admod eller redaktör, men vi vill så klart att folk lägger lite energi på sina egna poster .

Efter att nyheten kommit ut på marknaden kan tråden komma att flyttas till mer passande forum. Ni får gärna rapportera sådana nyhetsinlägg så att vi inte missar något.