Har två A-110, den ena låter lite sämre på två av vågformerna, tri och sine. I alla fall så skiljer sig de bägge A-110 åt ganska mycket. Något man kan göra?

Jag har inget oscilloskop, tyvärr.


Några tankar eller tips?