Wow, hittade denna sidan: https://sites.google.com/site/digita.../home/syncla-x
Gratis Synclavier och Emu-1 som VST pluggar och lite annat gottigt