Är det någon som har testat både ND2 och ND3P?

I så fall, vad skiljer ljudmotorerna åt?