Om man drar upp gain på en Juno-106, är det endast utgångssignalen ut från förstärkaren som höjs, eller är det signalen från filtret in i förstärkaren som höjs?

Om det är signalen ut från filtret, kan det bli distorsion om signalen in i förstärkaren blir för hög?