Om mitt usb-ljudkort plockar upp oacceptabelt mycket digitalt oväsen (ej brum) när synten är inkopplad med MIDI-usb till datorn, men INTE om de sätts på samma USB-hub, är det datorn som spökar internt då? All 230v är kopplat till jordat uttag.